Languages:  English  
Currencies:  

Hukum Al-Quran

SGD$9.00

Hukum Al-Quran
Imam Syafi'iy
Susunan Imam BaihaqiyBuku ini bukan saja penting bagi pelajar-pelajar agama dan orang-orang dewasa yang ingin menambah pengetahuan dalam bidang ilmu Ushul Fiqih, yang memecahkan hukum-hukum Fiqih Islam dari Al-Quran dan Sunnah (Hadis), malah ia lebih penting lagi bagi para maha siswa dan guru-guru agama serta orang-orang khusus yang ingin meneliti dan mendalami segi ilmu-ilmu Al-Quran, yang daripadanya diistinbath, yakni dikeluarkan setiap hukum dalam ilmu Fiqih Islam. Selain mengumpulkan secara tersusun semua pengkajian Al-Imam Asy-Syafi'iyah dan ijtihadnya dalam mengeluarkan sesuatu hukum, ia juga mempamerkan sistem pemecahan setiap hukum yang dikeluarkan dengan teliti dan nash yang cukup teliti yang menunjukkan kecemerlangan ide dan fahamannya dalam permasalahan sesuautu hukum serta membuktikan ketokohannya dalam metode ilmu Ushul Fiqih, yang kemudian telah membawanya ke tingkat tertinggi dalam senarai ulama-ulama Islam yang terdepan sebagai salah seorang tokoh imam mazhab yang terkenal dan terbanyak pengikut-pengikutnya.

Buku ini di susun oleh se-orang tokoh ilmu Hadis yang tidak asing lagi, yaitu Imam Baihaqiy, yang bidang ilmunya sangat luas, mempunyai berbagai karya dalam bidang ilmu agama, ia telah mengumpulkan istinbath Al-Imam Asy-Syafi'iy ini dari berbagai-bagai buku karangannya, dan yang terutama sekali Kitab Al-Um dan lain-lain lagi.

ISBN : 978-9971-77-301-5Add to Cart:

  • Model: Kulit Nipis
  • Shipping Weight: 530 gram(s)
  • 7 Units in Stock
  • Manufactured by: Pustaka Nasional Pte LtdYour IP Address is: 3.238.116.201