Sinopsis Buku Al-Quran & Hadis

next  
 
 
 

ISBN : 9971-77-588-9

Cetakan Pertama 2009

m/s : 192

saiz : 140 mm x 210 mm

Sinopsis


Buku ini sebagai bimbingan untuk mengenalkan pembaca kepada ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi petunuk-petunjuk dalam berbagai-bagai lapangan Hukum Syariat Islam dan budipekerti murninya dengan tujuan agar pembaca dapat mengenal pasti dengan ayat-ayat itu serta menghafalnya sebagai hujah jika perlu.


Ayat-ayat dalam buku ini telah disediakan dengan teks yang sederhana serba teliti dan diberikan baris selengkapnya untuk memudahkan pembaca untuk mengenal dan membacanya dengan betul. Setiap bab seperti zakat, shalat, amanah diberikan ayat-ayat Al-Quran yang baik digunakan sebagai hujah atau untuk mengenalnya apabila dibaca.


Edisi baru ini memperbaiki kesilapan terjemahan dan ejaan dari edisi yang lama.