Sinopsis Buku Al-Quran & Hadis

next  
 
 
 

Penulis :  Imam As-Suyuthi


Sinopsis

Orang yang dapat menyelami ilmu-ilmu  Al-Quran mestilah orang yang mahir dan tahu selok-belok Tatabahasa Arab sebab Al-Quran ditutunkan dalam bahasa Arab. Buku ini adalah panduan tentang hukum-hukum tajwid Al-Quran, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. pengumpulannya, qiraahnya. adab tilawahnya dan semua yang bersangkutan dengan ilmu Al-Quran.


ISBN : 978-9971-77-579-7

Cetakan Pertama 2010

m/s : 624

saiz : 6 x 9 inches

Sebahagian yang terdapat dalam kandungan buku ini:


Mengenal Kata-kata Asing (Gharib)

Yang Bukan Merupakan Bahasa Hijaz

Mengetahui Wujuh Dan Nazha’ir

Mengetahui Alat-alat Yang Diperlukan Oleh Mufassir

Mengetahui I‘rab Al-Quran

Kaedah-kaedah Yang Perlu Diketahui Oleh Seorang Mufassir

Tentang Lafaz-lafaz Yang Disangka Sinonim (seerti) Padahal Bukan Demikian

Dan Banyak Lagi Yang Lain-lain Yang Bersangkutan Dengan ‘Ulumul-Quran.

Sebahagian tajuk yang dibicara adalah:

Pengertian Makki dan Madani

Mengetahui Waqaf dan Ibtida

Pengertian  nama-nama Al-Quran dan nama Surahnya 

Mengenai Jumlah Surah, Ayat, perkataan dan Huruf-huruf dalam Al-Quran

ISBN : 978-9971-77-580-3

Cetakan Pertama 2011

m/s :692

saiz : 6 x 9