Sinopsis Buku Buku
  Tajuk2 Buku

Sinopsis Buku Agama Umum

ISBN : 978-9971-77-189-6

Cetakan Ketiga 1997

Muka Surat : 253

Ukuran : 140 mm x 210 mm

Penulis : Prof. Dr. Ahmad Shalaby

Penterjemah: Muhammad Labib


Sinopsis

Mengenalkan pembaca kepada sejarah perundangan Islam serta perkembangannya yang berasal dari Al Quran dan Hadis. Buku ini juga memberi gambaran ringkas tentang pergolakan perundangan mulai dari zaman jahiliyah, kemudian ke masa perkembangan Islam dari satu zaman ke zaman yaang lain. Aspek-aspek pertikaian antara mazhab-mazhab turut diulas dan diberi latar belakangnya.

Goto our OnLine Bookstore   >>>