Our Writers
  Product and Services
 
 
 

BIODATA

Dilahirkan di Lorong 23 Geylang pada tahun 1950 dan menamatkan pengajian di Maktab Perguruan Singapura.


Bermula mengajar di sekolah pada 1968 hingga 2000 apabila bersara. Bertugas juga di Institut Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Singapura pada 1982-1995.


Beliau bermula menulis pada 1966.

 

Nama

Mohd Latiff Mohamed


Umur

61


Tarikh Lahir

20 March 1950


Pencapaian

2008

Hadiah Sastera Singapura


2006

Hadiah Sastera Singapura


2004

Hadiah Sastera Singapura


2003

Anugerah Tun Seri Lanang


2002

SEA Write Award


2000

Hadiah Sastera Penghargaan   MBMS : Sajak


1999

Long Service Award MOE

Hadiah Sastera Penghargaan   MBMS : Novel


1988

Montblanc-NUS Literary Award

Long Service Medal, Pemerintah Singapura


1986

NBDCS Book Award : Novel


1978

Hadiah Sastera Penghargaan JHS : Sajak

NBDCS Book Award : Novel


1977

Hadiah Sastera Penghargaan JHS : Cerpen


1975

Hadiah Sastera Penghargaan JHS : Sajak


1974

Hadiah Sastera JHS : Sajak


1966

Hadiah Pertama Bidang Cerpen 4PM


Sekolah Melayu Guillemard


Sekolah Menengah Tun Sri Lanang


Sekolah Menengah Kaki Bukit


Maktab Perguruan Singapura