Languages:  English  
Currencies:  

Trias Politika Dalam Islam

SGD$1.00

Trias Politika Dalam Islam
Syeikh Abdul Wahab Khallaf


Buku ini membicarakan tentang tiga masalah pokok mengenai perundangan islam - masalh tasyri', yakni kuasa membuat undang-undang (Legislatif), masalah qadha', yakni kuasa mengawasi undang-undang (Judikatif) dan masalah tanfidz, yakni kuasa melaksanakan undang-undang (Eksekutif), sejak dari masa pertumbuhan undang-undang islam, meliputi zaman Nabi s.a.w., zaman para sahabat, dan zaman para tabi'in. Anda dapat mengenal bagaimana undang-undang islam itu berkembang dari suatu zaman ke zaman yang lain.

ISBN : 978-9971-77-288-9

Add to Cart:

  • Model: Kulit Nipis
  • Shipping Weight: 100 gram(s)
  • 10 Units in Stock
  • Manufactured by: Pustaka Nasional Pte LtdYour IP Address is: 3.236.223.106