Sinopsis Buku Al-Quran & Hadis

next  
 
 
 

Penulis : Imam Bukhari

Penterjemah: Syed Ahmad Semait


Sinopsis

Siri Pertama Shahih Bukhari adalah terjemahan dari buku Arab Jilid pertama karangan Imam Abu Abdillah Muhammad b. Ismail Al-Bukhari (Imam Bukhari). Set yang mengandungi 6 enam jilid ini merupakan karya terakhir oleh Almarhum  Syed Ahmad Semait.  Beliau telah menterjemahkan sebanyak 2026 hadis ke Bahasa Melayu sambil memberikan rumusan dan analisa bagi setiap hadis. Indeks telah disediakan pada akhir jilid 6 untuk memudahkan pembaca mencari hadis yang tertentu.


Jilid 1   978-9971-77-560-5 

Bagaimana permulaan turunnya wahyu ke atas Rasulullah s.a.w. |• Keimanan dan penjelasannya • Ilmu pengetahuan • Pembicaraan mengenai wudhuk • Perihal mandi • Perihal haidh • Perihal tayamum


Jilid 2   978-9971-77-561-2

Perihal shalat |• Menghadap kiblat dan perihal masjid • Batasnya tabir seorang mushalli • Waktu shalat dan keutamaannya • Perihal mulanya azan • Perihal shalat berjamaah • Sifat-sifat shalat


Jilid 3   978-9971-77-562-9

Perihal Jum’at | • Shalatul-khauf (shalat di masa takut) • Perihal dua hari raya dan mengindahkan diri padanya • Pembicaraan tentang shalat witir • Perihal istinja’ dan keluarnya Nabi sebab istisqa’ • Shalatul-kusuf (gerhana matahari) • Sujudul -Quran dan sunatnya • Mengqasharkan shalat. • Tahajjud di tengah malam • Shalat tathawwuk selepas fardhu • Keutamaan shalat di masjid Makkah dan Madinah • Bergerak dalam shalat • As-Sahwu (terlupa dalam shalat)


Jilid 4   978-9971-77-563-6

• Janazah • Wajibnya zakat • Mengenai fardhu zakat fitrah


Jilid 5   978-9971-77-564-3

• Rukun haji • Umrah • Muhshar • Denda pemburuan


Jilid 6   978-9971-77-565-0

• Kelebihan kota Madinah • Shaum (puasa) • Shalat tarawih • Keutamaan lailatul-qadri • Beri’tikaf.

ONLINE BOOKSTOREhttp://hjmuhdsalleh.org.sg/Templates/bookstore.html