Sinopsis Buku Al-Quran & Hadis

next  
 
 
 

ISBN : 9971-77-497-6

Cetakan Ketiga 2004

m/s : 608

saiz : 6 x 9 inches

Penulis : Muhammad Mutawalli Sya`rawi

Penterjemah: Syed Ahmad Semait


Sinopsis

Buku ini mengutarakan jawapan tuduhan para orientalis terhadap kesucian Al-Quran. Pengarang membicarakan ayat-ayat Al-Quran yang kontroversial dalam pendedahan secara ideal dan cukup menarik sesuai dengan kehendak pemikiran ilmuan moden yang kerap mengukur semua hakikat alamiah berpandukan kepada pencapaian ilmu sains dan teknologi


Bicara yang terdapat dalam buki ini adalah:

  1. -Apa Erti Mu`jizat?

  2. -Al-Quran dan Undang-undang Alamiah

  3. -Ilmu Allah dan Ilmu Bumi

  4. -Mu`jizat Isra’dan Mi`raj

  5. -Mu`jizat Penciptaan

ONLINE BOOKSTOREhttp://hjmuhdsalleh.org.sg/Templates/bookstore.html